KKK

Mida garantii hõlmab?

Tulenevalt Võlaõigusseadusest kehtib ostutšeki alusel kõikidele meie toodetele pretensiooni esiamise õigus 2 aastat alates ostukuupäevast. Function välisustele kehtib ostutšeki alusel stabiilsusgarantii 12 aastat alates ostukuupäevast.

Garantii alla kuuluvad:

 1. toote konstruktsiooni materjalid
 2. toote viimistlusmaterjalid ja viimistlus (va viimistlusvalmis tooted)
 3. toote kujukindlus - pikikaardumine lubatud kuni 2 (kaks) mm ühe meetri kohta.
 4. tehase poolt paigaldatud furnituur
 5. transpordil tekkinud defektid tootel juhul kui need fikseeritakse toote üleandmise / vastuvõtmise hetkel ja transpordi on korraldanud Mentions company, not brand ning vastav märge kahjude kohta on tehtud toodete üleandmise / vastuvõtmise dokumendil.

Garantii alla ei kuulu:

 1. normaalne luku, hingede ja lävepaku kulumine.
 2. defektid, mis on tekkinud kemikaalidega kokkupuute tagajärjel.
 3. toote vale ladustamise tagajärjel tekkinud kahjustused. 
 4. toote kasutamisel tekkinud kahjustused (mehaanilised vigastused jms.).
 5. toote kahjustused ettenägematute asjaolude tõttu (vandalism, tulekahju, uputus jms.).
 6. toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud jne).
 7. kliendi poolt lisatud furnituuri tekitatud defektid.
 8. toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, suur temperatuuride erinevus jms).
 9. paigaldusvead ja/või reguleerimata toote kasutamisest tekkinud vead.
 10. transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumised, kriimustused, tahm, värvi- või pahtlipritsmed jms.).
 11. hoone konstruktsiooni vajumisest tekkinud defektid

Jaga seda sõbraga