Main Media

Jätkusuutlik metsamajandamine

JELD-WEN on võtnud eesmärgiks olla oma tegevusalal keskkonnasõbralike tegevuste ja toodete teerajaja. Oleme pühendunud jätkusuutlikumale äripraktikale ja keskkonnahoiule. See mõjutab meie organisatsiooni kõiki aspekte ja suunab seda, kuidas suhtume energiatõhususse, atmosfääri- ja veeheidetesse ning sisekliimasse.

Meie pühendumine jätkusuutlikkusele peegeldub ka meie tootearendusprotsessis, mille käigus keskendume enam keskkonnale kasutoovatele toodetele. Selle saavutamiseks oleme kehtestanud materjalide ümbertöötlemise ja taastuvenergiaga seotud põhimõtteid ja hangime üha rohkem tooraineid jätkusuutlikelt tarnijatelt.

Kõik meie töötajad on võtnud endale eesmärgiks, et meie organisatsioon vastaks piisava varuga inimeste heaolu reguleerivate seaduste nõuetele. Kõigilt töötajatelt oodatakse keskkonnasõbralike lahenduste võimaluste pidevat otsimist. Püüame oma korporatiivse vastutuse põhimõtetele vastata iga päev, nii oma toodete kui tegevuste läbi.

Meil on jätkusuutlik taastuvpuidu hankimispõhimõte ja me oleme väga uhked FSC® (Metsahoolekogu, Forest Stewardship Council®) ja PEFC™ mitmeid tegevuskohti katva tarneahela juhtimissüsteemi sertifikaatide üle, mis mõlemad keskenduvad vastutustundlikule metsamajandamisele.

Kõik JELD-WENi uksed vastavad ELi Puidu määruse nõuetele, mis jõustus märtsis 2013 ja mille eesmärgiks on vältida ebaseaduslikku metsa langetamist.

  • Sertifikaadid saad SIIT alla laadida.
  • Sertifikaadile vastavad tooted(.pdf).