Main Media

Privaatsuspõhimõtted

JELD-WEN Europe Ltd on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele.

Need põhimõtted ja selles viidatud mistahes muud dokumendid kehtestavad aluse, mille kohaselt töötleme teie kohta kogutud või teie saadetud isikuandmeid. Lugege alljärgnev teave tähelepanelikult läbi, et mõista meie vaateid ja tavasid teie isikuandmete ja nende töötlemise kohta.

„Meie“ hõlmab järgmisi ettevõtteid: JELD-WEN Holding, Inc., JELD-WEN Europe, JELD-WEN Türen GmbH, JELD-WEN Sverige AB, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG, JELD-WEN Suomi Oy, JELD-WEN UK Limited, JELD-WEN France SAS, JELD-WEN Danmark A/S, JELD-WEN Norge AS, JELD-WEN Schweiz AG, Mattiovi Oy, Domoferm GmbH & Co KG, BOS GmbH, BBE Domoferm GmbH, HSE spol s.r.o, Domoferm Export GmbH ja nende tütarettevõtjad.

ANDMED, MIDA VÕIME TEIE KOHTA KOGUDA

Võime teie kohta koguda ja töödelda järgmisi andmeid:

  • Andmed, mille sisestate meie veebisaitidel olevatele vormidele. See hõlmab andmeid, mille olete esitanud meie veebisaidil registreerumise korral, meie teenust tellides või lisateenust taotledes. Samuti võime teilt küsida andmeid siis, kui võtate osa meie või mõne meie kontserni kuuluva ettevõtte sponsoreeritud võistlusest või reklaamikampaaniast ja teavitate meid mõnest meie veebisaidiga seotud probleemist.
  • Kui võtate meiega ühendust, võime selle kirjavahetuse kohta arvestust pidada.
  • Samuti võime paluda teil täita küsimustikke, mida kasutame uuringute eesmärgil ja mille täitmine ei ole teile kohustuslik.
  • Andmed teie külastuste kohta meie veebisaidil hõlmavad muu hulgas andmeid internetiliikluse ja asukoha kohta, andmeid veebilogidest ja muust andmesidest ning andmeid teie kasutatud vahendite kohta.

Me ei edasta teie andmeid mistahes kolmandale isikule ilma teie loata, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teie nõuete täitmiseks.

Kui soovite täpsemat teavet selle kohta, kuidas teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse, kirjutage JELD-WENi piirkondlikule andmekaitsespetsialistile meiliaadressil DataProtectionJW@jeldwen.com.

IP-aadressid

Võime süsteemi haldamise eesmärgil koguda andmeid teie arvuti kohta (sealhulgas võimaluse korral teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri kohta), et saata meie reklaamijatele ja sidusettevõtjatele koondandmeid ning auditeerida meie veebisaidi kasutust. Need on statistilised andmed meie kasutajate sirvimistegevuse ja -käitumise kohta, mis ei võimalda tavaliselt tuvastada mistahes isikuid. Kasutame IP-aadresse teie tuvastamiseks juhul, kui osutub vajalikuks tagada vastavus meie veebisaidiga või meie teenuse, saidi, klientide või teiste isikute kaitseks.

Küpsised

Kasutame veebisaidil mitmesuguseid vahendeid, et mõõta ja analüüsida andmeid saidi külastuste kohta. Näiteks kasutame teie IP-aadressi (teie arvutit internetis tuvastada võimaldav numbrijada), et muu hulgas koguda andmeid internetiliikluse ning teie brauseri tüübi ja arvuti kohta. Me ei kasuta neid andmeid teie isiku tuvastamiseks.

Peale selle kasutame küpsiseid. Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie arvutisse, kui külastate mõnda veebisaiti. Kui külastate veebisaiti uuesti, tuvastatakse see küpsise abil korduskülastusena. Küpsis sisaldab ainulaadset numbrit, kuid ei sisalda isikuandmeid. Me ei kasuta küpsiseid teie isiku tuvastamiseks. Küpsiseid ei saa kasutada teie tuvastamiseks kolmanda isiku veebisaitidel. Saate oma brauseris valida, kas soovite küpsistest keelduda, küpsiseid kustutada või küpsise vastuvõtmise kohta teavitust. Asjakohased juhised selle kohta on esitatud brauseri menüüs Help (abi).

Meie täielikud küpsiste kasutamise põhimõtted on esitatud siin.

KUHU ME TEIE ISIKUANDMEID SALVESTAME

Andmed, mida teilt kogume, võidakse edastada ja salvestada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) paiknevasse asukohta. Selliseid andmeid võivad töödelda ka töötajad väljaspool EMP-d, kes on meie või meie tarnijate töövõtjad. Selliseid töötajaid võib kasutada muu hulgas teie tellimuste täitmiseks ja tugiteenuste osutamiseks. Oma isikuandmete esitamisega nõustute sellise andmete edastamise, salvestamise ja töötlemisega. Teeme kõik põhjendatult vajaliku selleks, et tagada teie isikuandmete turvaline ja nendele isikuandmete kaitse põhimõtetele vastav töötlemine.

Kõiki teie esitatud andmeid säilitatakse meie turvalistes serverites. Kui oleme teile andnud (või kui olete valinud) parooli, mis annab teile juurdepääsu mõnele meie veebisaidi osale, siis vastutate selle parooli saladuses hoidmise eest. Parooli ei tohi teistega jagada.

Kahjuks ei ole andmete edastamine interneti kaudu täielikult turvaline. Olgugi, et teeme kõik endast oleneva teie isikuandmete kaitseks, ei saa me tagada meie veebisaidile edastatavate andmete turvalisust. Mistahes edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui oleme teie andmed kätte saanud, järgime rangelt tegevuskorda ja turvameetmeid neile loata juurdepääsu vältimiseks.

ANDMETE kasutamine

Kasutame teilt saadud andmeid järgmisel otstarbel:

  • selleks, et tagada meie veebisaidilt pärineva sisu esitamine teile ja teie arvutile kõige tõhusamal viisil.
  • selleks et pakkuda teile teavet, tooteid või teenuseid, mida olete meilt soovinud või mida peame teile huvipakkuvaks, kui olete andnud meile sel eesmärgil ühenduse võtmiseks loa.
  • Kui annate meile oma meiliaadressi või telefoninumbri, võime saata teile meeldetuletusega e-kirja või teha telefonikõne, kui olete andnud meile nõusoleku sel eesmärgil ühenduse võtmiseks.

Kui te ei soovi, et teie andmeid sel viisil kasutatakse või kolmandale isikule turunduslikel eesmärkidel edastatakse, palun märkige asjakohane märkeruut meie andmete kogumise vormil.

TEIE ANDMETE avalikustamine

Võime avalikustada teie isikuandmeid meie kontserni mistahes liikmele, st tütarettevõtjatele, põhivaldusettevõtjale ja selle tütarettevõtjatele.

Võime teie isikuandmeid avalikustada kolmandale isikule, kui:

  • ostame või müüme mistahes ettevõtte või vara – sel juhul võime avalikustada teie isikuandmed sellise ettevõtte või vara tulevasele müüjale või ostjale.
  • kolmas isik omandab JELD-WENi mistahes üksuse või olulise osa kogu varast – sel juhul moodustavad meie säilitatavad klientide isikuandmed osa sellest ülekantud varast.
  • meil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmeid mistahes juriidilise kohustuse täitmiseks või mistahes muude kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks; või JELD-WENi, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või ohutuse kaitseks. See hõlmab teabevahetust muude ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste vältimiseks ja krediidiriski vähendamiseks.

Teie õigused

Töötleme teie isikuandmeid turunduslikul eesmärgil ainult siis, kui olete seda sõnaselgelt lubanud. Teavitame teid (enne teie andmete kogumist), kui kavatseme kasutada teie andmeid sel eesmärgil või avalikustada teie andmeid sel eesmärgil mistahes kolmandale isikule. Võite kasutada oma õigust vältida sellist isikuandmete töötlemist, märkides sobivad märkeruudud meie andmete kogumise vormidel. Saate sellist õigust kasutada igal ajal, võttes meiega ühendust meiliaadressil DataProtectionJW@jeldwen.com.

Meie veebisaidil võib aeg-ajalt olla linke meie partnervõrgustike, reklaamijate ja sidusettevõtjate veebisaitidele või -saitidelt. Kui kasutate nendele veebisaitidele suunavat linki, tuleb meeles pidada, et neil saitidel on oma isikuandmete kaitse põhimõtted ja me ei võta nende põhimõtete eest mingit vastutust ega kohustust. Lugege need põhimõtted kindlasti läbi enne mistahes isikuandmete sisestamist neil veebisaitidel.

JUURDEPÄÄS ANDMETELE

Isikuandmete kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaselt on teil õigus tutvuda teie kohta säilitatavate andmetega. Teie õigust tutvuda andmetega saab kasutada nende õigusaktide kohaselt. Mistahes andmetega tutvumise taotluse eest võib asjakohase õigusakti kohaselt nõuda tasu, et katta teie kohta säilitatavate andmete edastamisega seotud kulud.

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTETE MUUDATUSED

Isikuandmete kaitse põhimõtete mistahes võimalikud edaspidised muudatused avaldatakse sellel leheküljel.

LASTE VIIBIMINE MEIE VEEBISAITIDEL

Meie veebisaidid ei ole ette nähtud alla 18-aastastele lastele. Peale selle ei ole meie eesmärk laiendada turunduspakkumisi lastele. Kui see peaks ekslikult juhtuma, rakendame pärast lapse vanusest teatamist viivitamata meetmeid, et muuta meie andmeid ja kõrvaldada võimalus sellisteks pakkumisteks tulevikus.

KONTAKT

Isikuandmete kaitse põhimõtetega seotud küsimused, kommentaarid ja päringud on teretulnud meiliaadressil DataProtectionJW@jeldwen.com.