Main Media

Visioon ja väärtused

Meie eesmärgiks on tuua ilu ja turvalisust meid ümbritsevasse ruumi.

Meie visioon on olla ülemaailmse ehitustoodete tööstuse teerajaja, tehes seda parimate inimestega, kes läbi oma pühendumuse loovad esmaklassilisi tooteid. 

Teeme ühtse ülemaailmse meeskonnana järgmist.

    EETILINE JA OHUTU TEGEVUS

Teeme seda, mis on õige. Miski ei ole tähtsam kui ohutus. Meid juhib vastutustundlik tegevus ning suhtume teineteisesse ja kõigisse, kellega töötame, väärikuse ja austusega.

    INIMESTESSE INVESTEERIMINE

Maailmaklassi ettevõte algab maailmaklassi meeskonnast. Meie eesmärk on värvata ja enda juures hoida suurepäraseid inimesi. Pakume oma töötajatele koostöö- ja kasvuvõimalusi ning mõjutame positiivselt nende pere- ja kogukondi.

    KLIENTIDE INSPIREERIMINE INNOVATSIOONIGA

Saame oma kliente kõige paremini teenindada, kui neid kuulame ja neilt õpime. Loome ja pakume tänu koostööle erakordseid tooteid, mis vastavad praegustele ja ka tulevastele vajadustele ja ületavad ootuseid.

    LUBADUSTE TÄITMINE

Nii meie toodete kui ka suhete puhul on esmatähtsad usaldusväärsus ja kvaliteet ning peame alati kinni oma lubadustest.

    IGA PÄEVAGA PAREM

Püüame alati täiuslikkuse poole. Meie pühendumus pidevale arengule paneb aluse innovatsioonile, arendab meie tööstusharu ja pakub väärtust klientidele, partneritele, investoritele ja töötajatele.