Main Media

CE-märgistus

Kehtivad reeglid uksekomplektide CE-märgistamise kohta ja uued reeglid alates 1. novembrist 2019. a

  1. Tule- ja/või suitsutõkkeklassita välisuksekomplekte reguleerib harmoniseeritud tootestandard EN 14351-2 ja need tuleb CE-märgistada.
  2. Tule- ja/või suitsutõkkeklassiga välisuksekomplekte reguleerib harmoniseeritud tootestandard EN 14351-2 + EN 16034 alla ja nende CE-märgistamine on kohustuslik alates 1. novembrist 2019. a.
  3. Siseuksekomplektid ei kuulu seaduse kohaselt CE-märgistamisele. Praegu puudub selge info selle kohta, millal nende toodete CE-märgistamine võimalikuks või kohustuslikuks muutub. Seega kuuluvad klassifitseeritud siseuksekomplektid ka edaspidi riiklike õigusaktide reguleerimisalasse.

CE-märgise ajalugu ulatub tagasi aega, mil asutati Euroopa vabakaubanduspiirkond. Selleks, et kaitsta tarbija huve, leppisid poliitilised osapooled kokku kehtestada toodetele ühtlustatud standardid, mis hõlmaksid ohutus-, tervise- ja keskonnakaitsealaseid nõudeid. CE-märgis on tootele omistatud viide, mis tõendab, et toode on valmistatud vastavalt nendele Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuetele.

Aegade jooksul on kehtestatud väga palju erinevaid ühtlustatud standardeid ja sellekohane CE-märgis on nüüdseks enamikule tarbijatest tuttav nii mänguasjadelt kui ka elektroonikatoodetelt. Ehitusmaterjalid on uus tooterühm, millele on välja antud ühtlustatud standardid ning sellest tulenevalt kehtestatakse nüüd ühtlustatud nõudeid ka erinevatele üksetüüpidele.

Meie CE-märgisega tooted

Olles rahvusvaheline laia sortimendiga uksetootja, jälgib jälgime standardimaailma arenguid ja kooskõlastusi suure tähelepanuga, eesmärgiga olla esimeste seas, kelle toote tehnilised omadused on kooskõlas  Europa Liidu määrustega.

Hetkel katab harmoneeritud standard vaid meie välisuste valikut, millelt võib leida vastava CE-märgise.

CE-märgis annab tarbijale garantii, et märgistatud toode vastab Euroopas kehtestatud nõuetele ning  täidetud on ka vastavas liikmesriigis kehtivad erinõuded.

CE-märgis viitab Toote toimivusdeklaratsioonile, kus on välja toodud tootele omistatud väärtused vastavalt testi tulemustele.

Kui toode on CE-märgistatud ja tooteinfo on kättesaadavaks tehtud, võib klient kindel olla deklareeritud toote omadustes, sest kohalik turujärelvalve kohustus on tootjaid ja importijaid nõuete täitmise osas pisteliselt kontrollida.

Meie välisukselt leiab CE-märgise, mis viitab toimivusdeklaratsiooni numbrile ja selle allalaadimise asukohale.

Soovitame CE-märgist ukse küljest mitte eemalda, või enne kleebise eemaldamist ukse toimivusdeklaratsioon välja printida.

TOIMIVUSDEKLARATSIOONID (DoP)

Toimivusdeklaratsioonid leiad meie allalaadimiskeskusest.

Suundu allalaadimiskeskusesse

     

Kuidas lugeda toimivusdeklaratsiooni?

  1. Toimivusdeklaratsiooni number peab vastama numbrile CE-kleebisel. Kui need numbrid ühtivad, olete avanud õige toimivusdeklaratsiooni.

  2. Iga toimivusdeklaratsioon katab mitut samasse kategooriasse kuuluvat erineva klaasiava suurusega või pimetoodet. Vaadake Lisa 1 millisesse gruppi toode kuulub. Kui olete leidnud õige tootegrupi, siis leidke vajalik info tabelist (vt p.3).

  3. Tabelis näetetoote erinevate CE-markeeringuga kaetavate omaduste testitulemusi. Märkega "npd" on tähistatud need omadused, millede kohta puuduvad ametlikud testitulemused. Märkega "n/a" on tähistatud need omadused, mid pole võimalik antud tootel testida. Kõik testitulemused on antud vastavalt CE-markeeringu standardile.