Enne ukse paigaldamist lugege paigaldusjuhend hoolega läbi. Meie ei vastuta vale ladustamise, hoolduse või paigaldusvigade tõttu tekkinud puuduste eest.

Otseteed

Ladustamine

Kontrollige toodet kohe peale kauba kättesaamist! Vale või defektset toodet ei tohi paigaldada!

Uksed tuleb ladustada hästi ventileeritavates siseruumides horisontaalsel tasasel aluspinnal. Vältige kriimustusi ja muid mehaanilisi vigastusi!

Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte, kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.

Välisukse paigaldamine

Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.

  • Tumedat tooni uksed võivad kaarduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
  • Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine ja üle värvimine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
  • Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.
  • Kaitske uksi ehitusobjektil (nt kile või paberiga) kuni viimistlustööd on lõppenud! Teibi kasutamisel kaitsekile või paberi kinnitamiseks jälgige, et teibi kleepuv pind ei nakkuks ukse või lengi pinnaga! 

Vajalikud vahendid: niiskustõke, haamer, saag, kruvikeeraja, vesilood (500 mm ja 2000 mm), nurgik, trell, kiilud, pliiats, mõõdulint, kuuskantvõti, isolatsioonivill ja hermeetik.

Välisuksed tarnitakse tervikpakendis ukseplokina, leng on koos lävepakuga kokku monteeritud ja uks on riputatud hingedele.

Enne paigalduse alustamist kontrollige toote kvaliteeti ja kompleksust:

  1. Ukseleht
  2. Ukseleng
  3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
  4. Lävepakk
  5. Tihendid, kattekorgid montaažiavadele
  6. Paigaldusjuhend. Garantiitingimused.

FUNCTION välisuste ja rõduuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava. 

Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja.

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile!

Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast.

Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas!

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas!

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine - ukse kõrguse tõstmine

Eemaldage hingede üla- ja alaosa kattekorgid.

Keerake kuuskantvõtmega hingede ülemisi pingutuskruvisid.

Pingutage ühe hinge alumist pingutuskruvi nii, et uks tõuseks soovitud kõrgusele.

Pingutage ka teiste hingede alumist pingutuskruvi nii, et uks jääks toetuma võrdselt kõikidele hingedele.

Pingutage ülemised pingutuskruvid kinni.

Kõrguse reguleerimine - ukse kõrguse langetamine

Eemaldage hingede üla- ja alaosa kattekorgid.

Keerake kuuskantvõtmega kõikide hingede alumist pingutuskruvi lahti 2-3 korda.

Pingutage ühe hinge ülemist pingutuskruvi nii, et uks langeb soovitud kõrgusele.

Pingutage ka teiste hingede ülemist pingutuskruvi nii, et uks jääks toetuma võrdselt kõikidele hingedele.

Pingutage alumised pingutuskruvid kinni.

Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede üla- ja alaosasse.

Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede üla- ja alaosasse.

Reguleerimine külgsuunas - ukse liigutamine lengi poole

Keerake ukse küljes olevate hingede reguleerimiskruvid ristpea-kruvikeerajaga 2-3 korda lahti.

Pingutage ühe hinge reguleerimiskruvi kuuskantvõtmega nii, et uks liigub soovitud asendisse.

Pingutage ka teiste hingede pingutuskruvid nii, et uks jääks kandma võrdselt kõikidel hingedel.

Keerake kinni kregiuleerimiskruvid kõikidel hingedel.

Reguleerimine külgsuunas - ukse liigutamine lengist eemale

Keerake ukse küljes olevate hingede reguleerimiskruvid ristpea-kruvikeerajaga 2-3 korda lahti.

Keerake kuuskantvõtmega reguleerimiskruvi nii, et uks liigub soovitud asendisse.

Keerake ka teiste hingede pingutuskruvid nii, et uks jääks kandma võrdselt kõikidel hingedel.Keerake kinni kregiuleerimiskruvid kõikidel hingedel.

Kui uks on lõplikult reguleeritud, paigaldage montaažiava plastist kattekorgid!

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga ning paigaldage veeplekk!

Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune.

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!

BASIC välisuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava.

Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja.

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile!

Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast.

Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas!

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas!

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine

Eemaldage hingede kattekorgid (joonis 1)!

Ukse kõrguse tõstmiseks keerake esmalt ülemisi reguleerimiskruvisid (joonis 2, fotol nr.1) vastupäeva (ehk lahti) ja alumisi pingutuskruvisid (fotol nr.2) päripäeva (ehk kinni)!

Ukse kõrguse langetamiseks keerake esmalt alumisi reguleerimiskruvisid lahti (vastupäeva) ning seejärel ülemisi kinni (päripäeva) nii, et uks langeks soovitud kõrgusele!

Keerake mõlema hinge reguleerimiskruvisid nii, et mõlemad hinged jääksid võrdselt ust kandma!

Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede (joonis 3)!

Reguleerimine külgsuunas

Keerake ukse pooles olevad hingede kinnituskruvid veidi lahti (joonis 1, fotol nr.3)!

Keerake hinge reguleerimiskruvi soovitud suunas (joonis 2, fotol nr.4)!

Keerake kinnituskruvid kinni (joonis 3, fotol nr.3)!

Paigaldage montaažiavadele plastist kattekorgid!

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga!

Paigaldage soovi korral veeplekk!

Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune.

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!

Reguleerige luku vasturauas olevatest reguleerimiskruvides nii, et uks sulguks korralikult!