Enne saunaukse paigaldamist lugege hoolikalt läbi paigaldusjuhend!

Otseteed

Ladustamine ja turvalisus

Ladustage saunauks enne paigaldamist horisontaalasendis siledal alusel. Vältige mehhaanilisi lööke pakendile ning ärge asetage raskeid esemeid klaasukse pakendile!

Avage pakend ettevaatlikult vältides toote vigastamist! Eemaldage pakend ja veenduge, et toode ei ole transpordi käigus vigastatud! Vigastatud või kahjustatud toodet ei tohi paigaldada!

Olge ettevaatlik metallist tööriistadega! Need võivad kergesti põhjustada ukselehe servale vigastusi! Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud paigaldamise käigus või pärast paigaldamist!

Turvalisuse huvides kasutage spetsiaalseid kindaid vältimaks klaasi libisemist ning kaitseprille!

     

ADVANCE-saunauste (PURITY-saunauste) paigaldusjuhend

Paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Vajalikud tööriistad: torx võti T30, haamer, lood, nurgik, mõõdulint, akutrell, kruvikeeraja (nt 5x80), kiilud.

Eemaldage leng
1. Asetage põrandale 10 cm kõrgused tasapinnas alused ning uksepakend klaas allapoole aluste peale.

2. Eemaldage pakend. Avage ning eemaldage hingekruvi koos ekstsentrikuga ja katteplaadiga.

3. Pöörake klaasi alt hinge teist poolt nii, et see jääks avatud asendisse.

4. Tõstke leng ettevaatlikult klaasi ümbert ära. Jätke klaas alusele.

Lengi horisontaali kinnitus ja ukse käelisus

Kõik universaalse käelisusega ehk sümmeetrilised saunauksed on pakendatud parema käe ustena. Valige sobiv käelisus!

5. Eemaldage lengi allosas olev tugiliist.

6A. Kui te soovite jätta uke parema käe ukseks, siis kinnitage lengi horisontaal lengi vertikaalide külge. Kasutage vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

6B. Kui te soovite vasaku käe uksekomplekti, siis eemaldage ka lengi horisontaal ning kinnitage see lengi teise otsa - sinna, kus enne oli tugiliist! Kinnitage lengi horisontaal vertikaalide külge, kasutades vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

Kinnitage lengi hingedepoolne külg

7. Tõstke leng seinaavasse vastavalt soovitud käelisusele ja avanemissuunale.

Keerake õrnalt kinni lengi mõlema vertikaali ülemised kruvid.

8. Paigaldage kiilud, reguleerige kiiludega leng loodi ning kinnitage esmalt lengi hingedepoolese montaažikruvid. Kontrollige, kas leng on loodis!

Paigaldage uks

9. Enne, kui tõstate ukse püsti, asetage seinaava kohale põrandale pehmed kaitsed, nt MDF tükid. Katke põrand vaibaga vältimaks ukselehe kokkupuudet põrandaga!

10. Asetage uks lengi külge ning kinnitage hinge ekstsentrik, katteplaat ja kruvi.

Kinnitage lengi lukupoolne külg

11. Kinnitage esmalt lengi lukupoolse vertikaali ülemine kruvi. Kontrollige lengi diagonaale ja veenduge, et leng oleks loodis. Kontrollige ukse ja lengi vahele jäävaid lõtkusid ning reguleerige ust vajadusel ekstsentrikust.

12. Kinnitage lõplikult lengi lukupoolne vertikaal ning kontrollige veelkord, et leng oleks loodis. Vajadusel reguleerige kiiludega.

Paigaldage käepide ja liistud

13. Kinnitage käepide!

14. Eemaldage toestuskiilud ning viimistlege seinaava piirdeliistudega!

Reguleerige vajaduse korral ust 

15. Pöörake ekstsentrikut nii, et uks liiguks soovitud kaugusele ja kõrgusele.

clever-saunauste (pronks, hall ja kirgas) paigaldusjuhend

Paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Vajalikud tööriistad: torx võti T30, haamer, lood, nurgik, mõõdulint, akutrell, kruvikeeraja (nt 5x80), kiilud.

Eemaldage leng

1. Asetage põrandale 10 cm kõrgused tasapinnas alused ning uksepakend klaas allapoole aluste peale.

2. Eemaldage pakend. Avage ning eemaldage hingekruvi koos ekstsentrikuga ja katteplaadiga.

3. Pöörake klaasi alt hinge teist poolt nii, et see jääks avatud asendisse.

4. Tõstke leng ettevaatlikult klaasi ümbert ära. Jätke klaas alusele.

Lengi horisontaali kinnitus ja ukse käelisus

Kõik universaalse käelisusega ehk sümmeetrilised saunauksed on pakendatud parema käe ustena. Valige sobiv käelisus!

5. Eemaldage lengi allosas olev tugiliist.

6A. Kui te soovite jätta uke parema käe ukseks, siis kinnitage lengi horisontaal lengi vertikaalide külge. Kasutage vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

6B. Kui te soovite vasaku käe uksekomplekti, siis eemaldage ka lengi horisontaal ning kinnitage see lengi teise otsa - sinna, kus enne oli tugiliist! Kinnitage lengi horisontaal vertikaalide külge, kasutades vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

Kinnitage lengi hingedepoolne külg

7. Tõstke leng seinaavasse vastavalt soovitud käelisusele ja avanemissuunale.

Keerake õrnalt kinni lengi mõlema vertikaali ülemised kruvid.

8. Paigaldage kiilud, reguleerige kiiludega leng loodi ning kinnitage esmalt lengi hingedepoolese montaažikruvid. Kontrollige, kas leng on loodis!

Paigaldage uks

9. Enne, kui tõstate ukse püsti, asetage seinaava kohale põrandale pehmed kaitsed, nt MDF tükid. Katke põrand vaibaga vältimaks ukselehe kokkupuudet põrandaga!

10. Asetage uks lengi külge ning kinnitage hinge kinnituskruvi, katteplaat ja hinge vastus.

Kinnitage lengi lukupoolne külg

11. Kinnitage esmalt lengi lukupoolse vertikaali ülemine kruvi. Kontrollige lengi diagonaale ja veenduge, et leng oleks loodis. Kontrollige ukse ja lengi vahele jäävaid lõtkusid ning reguleerige ust vajadusel ekstsentrikust.

12. Kinnitage lõplikult lengi lukupoolne vertikaal ning kontrollige veelkord, et leng oleks loodis. Vajadusel reguleerige kiiludega.

Paigaldage käepide ja liistud

13. Kinnitage käepide!

14. Eemaldage toestuskiilud ning viimistlege seinaava piirdeliistudega!

Reguleerige ust vajadusel küljesuunas

15. Keerake hinge kruvi veidi lahti!

Nihutage ust soovitud suunas!

Keerake hinge kruvi uuesti kinni! 

Vertikaalse käepideme paigaldusjuhend

 1. Paigaldage metallklamber koos alustihendiga ning kinnitage õrnalt käepideme vertikaalsed osad!
 2. Paigaldage toetavad puidust käepideme osad ning kinnitage need õrnalt kruviga. Kasutage kuuskantvõtit!
 3. Paigaldage ukse teise otsa metallist klamber koos alustihendiga ning kinnitage käepidemed õrnalt!
 4. Kontrollige, kas käepidemed on loodis ja paralleelsed ukselehe servaga!
 5. Pingutage kinnituskruvid lõpuni!

  

Horisontaalse käepideme paigaldusjuhend

NB! Tutvuge saunauste horisontaalse käepideme kasutamise eripäraga Saunauste tehnilise info lehel!

 1. Kinnitage metallist käepideme kandur koos alustihendiga esmalt hingede poolel!
 2. Asetage käepidemed ja kinnitage need metallist kanduri külge nii, et käepidemed oleksid kergelt fikseeritud!
 3. Asetage käepidemealused tugipuud käepideme ava kohale (ava klaasukse sees, kuhu kinnitatakse ka tavaline ümar käepide).
 4. Paigaldage teine metallklamber!
 5. Kontrollige, et käepidemed oleksid ukselehega risti!
 6. Pingutage kinnituskruvid lõpuni!

Horisontaalse käepideme kasutamise eripära

Saunauste horisontaalne käepide sobib kasutamiseks objektidel, kus ristuva seina kaugus paigaldusavast on vähemalt 30 mm. Vastasel korral napib uksel ruumi avanemiseks ning ust ei saa avada vähemalt 90° ulatuses. Lisaks peab leng olema paigaldatud paigaldusavasse ukse avanemise poolelt seinaga tasa - siis ei takista sein ukse avanemist.