Enne paigaldamist lugege hoolega läbi paigaldusjuhend! Veenduge, et tellitud uks sobib mõõtmetelt seinaavasse!  Dokumendikeskusest saate alla laadida klaasukse paigaldusjuhendi ja HOPPE käepideme paigaldusjuhendi.

Ettevaatust klaasukse käsitlemisel!

Ladustage klaasuksed paigaldamiseni hästi ventileeritavas siseruumis tasasel horisontaalalusel!

Klaasukse paigaldamisel jälgige, et klaasi serv ei puutuks põrandat! Eriti ohtlik on klaasukse nurga kokkupuude põrandaga.

Kasutage alati põranda ja klaasukse vahel kaitsvat vaipa või muud pehmet materjali.

Kasutage paigaldamisel kaitseprille  ja spetsiaalseid kindaid vältimaks klaasi libisemise!

Tootja ei vastuta klaasi vigastuste eest, mis on tekkinud paigalduse käigus või hiljem.

   

SPA klaasuste paigaldusjuhend

Paigaldamiseks on vaja 2 inimest! Vajalikud tööriistad: torx-kruvikeeraja T30, haamer, lood, nurgik, mõõdulint, paigaldiuskruvid, kiilud.

SPA-klaasuksed tarnitakse koos monteeritud lengiga. Leng on koostatud parema käe ukse lengina ning klaasuks on asetatud hingedele. Lävepaku asemel on toestav puitliist. Käepide on eraldi väikepakendina lisatud uksekomplekti pakendisse.    

Lengi eemaldamine

Asetage põrandale umbes 10 cm kõrgused alused (nt puitkiudplaadi ribad) nii, et need ei jääks ukse hingedega kohakuti. Tõstke ukseplokk alustele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend!  Eemaldage hinge kruvi, seib ja ekstsentrik-reguleerija!

Eemaldage ettevaatlikult leng! Jätke klaasuks alusele!

Valige käelisus

Sümmeetrilistel ustel eemaldage puidust toestusliist (lävepaku asemel) ning lengi horisontaal.

Monteerige lengi horisontaal teise lengi otsa, enne nihutage tihendeid nii, et need ulatuksid lengi alumise servani.

Kinnitage lengi horisontaal kruvidega, vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

Asetage leng kohale

Asetage leng seinaavasse soovitud käelisuse kohaselt! Keerake lengi kinnituskruvid lengi sisse! Lengi purunemise vältimiseks puurige augud ette!

Reguleerige leng kiilude abil loodi! Kinnitage esmalt lengi hingede poolne külg! Kontrollige, et leng oleks loodis nii piki- kui küljesuunas!

Asetage ukseklaas hingedele

Enne, kui tõstate klaasi püstiasendisse, veenduge, et klaasi serva alla jääks pehme alusmaterjal (nt puitkiudplaadi riba).

Asetage seinaava ette ukse avanemise alale vaip, et välistada paigalduse käigus ukse serva kokkupuudet põrandaga! Tõstke klaasuks hingedele!

Kasutage spetsiaalseid kindaid välistamaks klaasi libisemist!

Asetage ekstsentrik, seib ja kinnituskruvi kohale ning keerake kinnituskruvi kinni!

 

Kinnitage lengi lukupoolne külg

Kinnitage lukupoolsel lengil esmalt ülemine kinnituskruvi! Kontrollige, et leng oleks loodis nii külg- kui ka pikisuunas!

Kinnitage lengi lukupoolse külje ülejäänud kinnituskruvid ning sulgege ettevaatlikult uks kontrollimaks lõtkusid ukse ja lengi vahel.

Vajadusel reguleerige ust hinge kruvi avades ja ust nihutades soovitud kaugusele.

Paigaldage lukk, käepide ja piirdeliistud

Paigaldage lukk ja käepide järgides HOPPE klaasukse käepideme paigalusjuhendit!  

Paigaldage piirdeliistud!

JW GD 101 hingede reguleerimine:

  • Avage vedid hinge kruvi.
  • Liigutage ekstsentrikut nii, et uks liiguks soovitud kohale.
  • Pingutage hinge kruvi kinni.

Bath Satiin klaasukse paigaldusjuhend

Paigaldamiseks on vaja 2 inimest! Vajalikud tööriistad: torx-kruvikeeraja T30, haamer, lood, nurgik, mõõdulint, paigaldiuskruvid, kiilud.

Satiin klaasuksed tarnitakse koos monteeritud lengiga. Leng on koostatud parema käe ukse lengina ning klaasuks on asetatud hingedele. Lävepaku asemel on toestav puitliist. Käepide on eraldi väikepakendiga ning lisatud uksekomplekti pakendisse.    

Lengi eemaldamine

Asetage põrandale umbes 10 cm kõrgused alused (nt puitkiudplaadi ribad) nii, et need ei jääks ukse hingedega kohakuti. Tõstke ukseplokk alustele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend!  Eemaldage hinge kruvi, seib ja ekstsentrik-reguleerija!

Eemaldage ettevaatlikult leng! Jätke klaasuks alusele!

Valige käelisus

Sümmeetrilistel ustel eemaldage puidust toestusliist (lävepaku asemel) ning lengi horisontaal.

Monteerige lengi horisontaal teise lengi otsa, enne nihutage tihendeid nii, et need ulatuksid lengi alumise servani.

Kinnitage lengi horisontaal kruvidega, vähemalt 2 kruvi kinnituskoha kohta!

Asetage leng kohale

Asetage leng seinaavasse soovitud käelisuse kohaselt! Keerake lengi kinnituskruvid lengi sisse! Lengi purunemise vältimiseks puurige augud ette!

Reguleerige leng kiilude abil loodi! Kinnitage esmalt lengi hingede poolne külg! Kontrollige, et leng oleks loodis nii piki- kui küljesuunas!

Asetage ukseklaas hingedele

Enne, kui tõstate klaasi püstiasendisse, veenduge, et klaasi serva alla jääks pehme alusmaterjal (nt puitkiudplaadi riba).

Asetage seinaava ette ukse avanemise alale vaip, et välistada paigalduse käigus ukse serva kokkupuudet põrandaga! Tõstke klaasuks hingedele!

Kasutage spetsiaalseid kindaid välistamaks klaasi libisemist!

Asetage hinge alumine pool, pealmine pool ja kinnituskruvi kohale ning keerake kinnituskruvi kinni!

Kinnitage lengi lukupoolne külg

Kinnitage lukupoolsel lengil esmalt ülemine kinnituskruvi! Kontrollige, et leng oleks loodis nii külg- kui ka pikisuunas!

Kinnitage lengi lukupoolse külje ülejäänud kinnituskruvid ning sulgege ettevaatlikult uks kontrollimaks lõtkusid ukse ja lengi vahel.

Vajadusel reguleerige ust hinge kruvi avades ja ust nihutades soovitud kaugusele.

Paigaldage käepide ja lukk

Paigaldage HOPPE käepide ja lukk. Jälgige paigaldusjuhendit!

Vajadusel reguleerige ust hinge kruvi avades ja ust nihutades soovitud kaugusele.

  • Eemaldage hinge dekoratiivne katteplaat.
  • Keerake hinge kruvi natuke lahti ning nihutage ust soovitud kohale. Seejärel pingutage hinge kruvi kinni.
  • Asetage dekoratiivne katteplaat tagasi.