Enne uksekomplekti paigaldamist lugege läbi paigaldusjuhend! Klaasliuguks Matta Slide liigub seina peal. Veenduge, et ukselehel oleks piisavalt vaba ruumi maksimaalseks avanemiseks!

Klaasuksed on kerged purunema mehhaaniliste löökide tulemusel, eriti löögiõrn on ukselehe serv. Jälgige hoolega paigalduse käigus, et ukseleht ei puutuks nurgaga vastu põrandat!

Klaasliugukse paigaldamisel järgige ohutusnõudeid - kasutage libisemist vältivaid kindaid ja kaitseprille!

Otseteed

  1. Rullikute kandurite kinnitamine ukselehele
  2. Ülemiste siinide kinnitaine seinale
  3. Alumise juhtfiksaatori kinnitamine põrandale
  4. Klaasukse asetamine siinidele
  5. Stopperite kinnitamine
  6. Klaasi kõrguse reguleerimine

1. Rullikute kandurite kinnitamine ukselehele

Puhastage ukseklaas! Asetage klaasile rullikute kandurite alused survealused nii, et nende servaklabri välimine ots jääb kohakuti ukselehe servaga (vt joonis 1).

Rullikute kanduri kaugus ukselehe servast on 81 mm.

Pöörake kuuskantpoldid kinni nii, et rullikute kandurid fikseeruvad ukse pinnal. Pöörake veel 1/2 - 3/4 pööret (2-3 Nm) piisava kinnitumise tagamiseks. Ärge pingutage kuuskantpolte liiga kinni, see võib põhjustada kanduri korpuse deformeerumise.

Joonis 1. Rullikute kandurite kinnitamine ukselehele

2. Ülemiste siinide kinnitamine seinale

Mõõtke ja märkige seinale siinide kinnituskohad. Vaadake joonis 2a; mõõt UKL=2132 mm = Ülemise siini alumise serva kõrgus põrandast, UKL+29=2161 mm = paigaldusava ülemise serva kaugus põrandast.

Kontrollige, et siinid oleksid loodis! Puurige kinnituskohtades ette avad plasttüüblitele Ø8 mm ning kinnitage siinid (siinide korpus) 5x45 kruvidega (joonis 2b).

Joonis 2a. Siinide kauguse mõõdud

Joonis 2b. Siinide kinnitamine

3. Alumise juhtfiksaatori kinnitamine põrandale

Kontrollige seina sirgsust ripploodiga.

Mõõtke ja märkige põrandal asuva juhtfiksaatori kinnituskohad. Esimene kinnituskoht asub seinast 18 mm kaugusel ja seinaava servast 7 mm kaugusel. Vaadake joonis 3.

Teine põrandal asuva juhtfiksaatori kinnituskoht märkige esimesest 36 mm kaugusele (seinast 18 mm kaugusele). Puurige ette augud! Paigaldage tüüblid ning kinnitage fiksaator kruvidega!

Joonis 3. Alumise juhtfiksaatori kinnitamine põrandale

4. Klaasukse asetamine siinidele

Asetage põrandale 15 mm paksused pehme pinnakattega abiliistud (MDF). Asetage klaasukse abiliistude peale.

Asetage uks siinide korpusesse rullikutega siini peale (vt joonis 4). Seejärel kinnitage kruvidega siine kattev paneel (M6x10).

Joonis 4. Klaasukse asetamine siinidele

5. Stopperite kinnitamine

Vt joonis 5. Asetage stopperid siinide otstesse! Pingutage 2,5 mm kuuskantvõtmega kruvisid nii, et stopperid kinnituksid. Stopperitega määrate ära liugukse liikumise.

Joonis 5. Stopperite paigaldamine

6. Klaasi kõrguse reguleerimine

Klaasist liugukse alumise serva kõrgus põrandast peab olema 10 mm. Klaasukse kõrgust saab reguleerida rullikute vahel olevat kruvi reguleerides (kasutage 2,5 mm kuuskantvõtit). Päripäeva keerates klaas langeb ja vastupäeva keerates klaas tõuseb.

Et rullikud koos korpusega püsiksid turvaliselt siinikorpuses siinil, on rullikute korpust läbiv fikseerimiskruvi. Pingutage kruvi lõpuni kinni ning seejärel pöörake 1/2 pööret tagasi lahti. Nii jääb piisavalt ruumi rullikute korpusel liikumiseks, kuid rullikud ei saa siinilt maha tulla.

Lõpuks paigaldage siinikorpuse dekoratiivsed otsakaitsed!