Otseteed

Üldinfo aiamajaukse ladustamise ja paigaldamise kohta

 • Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.
 • Aiamaja välisuks on mõeldud kasutamiseks tingimustes, kus temperatuuride erinevus uksega eraldatavate keskkondade vahel poleks suurem kui 10 kraadi!
 • Aiamaja välisuks ja leng on viimistlusvalmis kujul! Enne paigaldamist tuleb aiamaja välisuks ja leng kindlast viimistleda (värvida, õlitada, peitsida + lakkida, lakkida jne).
 • Tumedat tooni uksed võivad kõverduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
 • Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte ning kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.
 • Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
 • Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.

Aiamajaukse viimistlusjuhend

Vajadusel pahteldage või parandage kergemad puidu defektid välistingimustesse sobiva puidupahtli või vahaga.

 • Lihvige ja puhastage toode mustusest ja tolmust.
 • Eemaldage tootelt lukk ja hinged.
 • Viimistluseks valmis toode peab olema kuiv ja tolmuvaba.
 • Kandke tootele välistingimustesse sobiv kruntaine.
 • Viimistlege toode lõplikult välistingimustesse sobiva viimistlusainega.
 • NB! Kruntimisel ja viimistlemisel jälgige kindlasti krunt- ja viimistlusaine tootjapoolseid kasutus- , hooldus-  ja garantiijuhiseid.
 • Paigaldage lukk ja hinged kohtadele tagasi.

Enne paigalduse alustamist kontrollige toote kvaliteeti ja kompleksust:

 1. Ukseleht, viimistlusvalmis
 2. Ukseleng, viimistlusvalmis
 3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
 4. Lävepakk, viimistlusvalmis
 5. Tihendid
 6. Paigaldusjuhend. Garantiitingimused.

Aiamajuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava.

Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja.    

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile!   

Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast.   

Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas!   

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas!    

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine

 • Eemaldage hingede kattekorgid (joonis 1)!
 • Ukse kõrguse tõstmiseks keerake esmalt ülemisi reguleerimiskruvisid (joonis 2) vastupäeva (ehk lahti) ja alumisi pingutuskruvisid päripäeva (ehk kinni)!
 • Ukse kõrguse langetamiseks keerake esmalt alumisi reguleerimiskruvisid lahti (vastupäeva) ning seejärel ülemisi kinni (päripäeva) nii, et uks langeks soovitud kõrgusele!
 • Keerake mõlema hinge reguleerimiskruvisid nii, et mõlemad hinged jääksid võrdselt ust kandma!
 • Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede (joonis 3)!

Reguleerimine külgsuunas

 • Keerake ukse pooles olevad hingede kinnituskruvid veidi lahti (joonis 1)!
 • Keerake hinge reguleerimiskruvi soovitud suunas (joonis 2)!
 • Keerake kinnituskruvid kinni (joonis 3)!

Paigaldage montaažiavadele plastist kattekorgid!   

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga!

Paigaldage soovi korral veeplekk!

Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune.   

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!  

Reguleerige luku vasturauas olevatest reguleerimiskruvides nii, et uks sulguks korralikult!