Main Media

Tuletõkkeuks – kaitse leekide eest

Nutikas Tuletõke

Tulekahju korral loeb iga minut. Swedoori välisuksi tulekindlusega EI 30 on testitud kõige rangemate nõuete kohaselt ja need on loodud tuld kinni hoidma minimaalselt 30 minutit. Ohtlikus olukorras võib see säästa väärtuslikku aega.

Uuringud näitavad, et kuigi enamik tulekahjusid saab alguse inimeste ettevaatamatusest, tekib kuni 30% kõikidest tulekahjudest kodumasinate ja muude elektriseadmete rikete tõttu, korstnatest või pikselöögist ehk asjadest, mille üle meil puudub kontroll.

TULETÕKKEUKSED MAJADELE JA KORTERITELE

Maksimaalse tulekaitse tagamiseks saate oma koju valida tuletõkkeukse. Kõikidel tule- ja helitõkkeustel on lisafunktsioonina olemas ka suitsutõke.

MIDA TÄHENDAB, ET UKS ON TULEKINDEL?

Uksel võib olla mitu erinevat klassifikatsiooni. Enimlevinud tuletõkkeuste klassifikatsioon on EI 30. See kinnitab, et tulel kulub uksest läbi tungimiseks minimaalselt 30 minutit. Tulekindlaid uksi saab kasutada peaaegu igas ruumis ja need suurendavad kodu turvalisust.

KUIDAS ARU SAADA, ET TEGEMIST ON TULEKINDLA UKSEGA?

Kõik tulekindlad uksed on tähistatud vastava märgisega ukse siseküljel ja klaasiga tuletõkkeustel on märgistus klaasil. 

ÄRGE UNUSTAGE SUITSU JA GAASI

Tuli on loomulikult ohtlik ja suits võib päästetöid raskendada, kuid suurimaks ohuks iga põlengu puhul on mürgised gaasid. Eriti ohtlik on süsinikmonooksiid, kuna see on lõhnatu. Tuleklassiga Swedoori uksed on S200 suitsupidavusega, mis takistab suitsu ja gaasi levikut ruumis.

MILLAL TULEKS KOJU PAIGALDADA TULETÕKKEUKS?

Ohutuma keskkonna loomiseks kasutatakse tuletõkkeuksi paljudes erinevates kohtades: korterite ja ridaelamute sissepääsud, eluruumide ja garaaži vahel, tehnilistes ruumides või kohtades, kus majad on üksteisele lähedal. Seega on tulekindlad uksed kasutusel nii sise- kui ka välisustena.

Kuna õige paigaldus on määrav ukse vastupanuvõimele tulekahju korral, siis plaanides paigaldada tuletõkkeuksi, soovitame kindlasti kasutada professionaalse paigaldaja abi. 

KUIDAS TULETÕKKEUKSI TESTITAKSE?

Tulekindlate uste tootjad peavad tõestama, et ustel on lubatud funktsionaalsus. Tuletõkketeste viivad läbi sõltumatud testimisettevõtted. Ukselehest ja lengist koosnev uksekomplekt riputatakse spetsiaalselt valmistatud ahju ning seejärel tehakse tuleproov, et veenduda, kui kaua uks tulele vastu peab.

Vaata ka: